علف کش ها

علف کش ها نوعی آفت کش می باشند که کاربرد وسیعی در کشاورزی و … داشته و جهت از بین بردن گیاهان و علوفه های مضر یا ناخواسته مورد استفاده قرار می گیرند

علف کش ها در یک تقسیم بندی به دو گروه علف کش های گزینشی و غیرگزینشی تقسیم بندی می شوند

علف کش های گزینشی یا انتخابی گیاهان و علوفه جات مضر را از بین برده و این در حالی است که تقریباً آسیبی به محصولات مفید وارد نمی سازند که بیشترین کاربرد این نوع، در زمین های زراعی، باغات و امثال آن می باشد

برخی از این علف کش ها در فرایند رشد علوفه جات و گیاهان ناخواسته اختلال ایجاد نموده و بر اساس تأثیر بر روی هورمون های گیاه یا علف هرز مورد نظر عمل می کنند

علف کش هایی که جهت پاکسازی زمین ها و بسترهای پوشیده از علف های هرز به کار می روند، غیرگزینشی بوده و تمامی گیاهان و علوفه جات موجود در منطقه را که در تماس با آنها قرار می گیرند از بین می برند

برخی گیاهان و محصولات علف کش های طبیعی تولید می کنند مانند گردو

هشدار! علف کش ها می توانند تأثیرات زیانباری بر سلامت انسان بر جای بگذارند؛ از ایجاد جوش های پوستی گرفته تا مرگ و به همین دلیل بایستی در به بارگیری این آفت کش ها دقت و وسواس لازم بعمل آید

علف کش بتانال الیت Betanal Elite
Artist

علف کش بتانال الیت، یک علف کش طیف گسترده پس رویشی تماسی/رسوبی می باشد که طیف گسترده ای از علف های هرز پهن برگ و برخی علف های نازک برگ یکساله در چغندرقند و چغندر گاوی را کنترل می ... ادامه

علف کش باکارا
Artist

موارد ستاره * دار: شواهد و قرائن نشان می دهند هنگامی که علف کش آرتیست جهت کنترل سایر علف های هرز به کار برده می شود، قابلیت کنترل علف هرز سیاه و تلخه ی ایتالیایی را نیز داراست در لیست ذیل گونه ... ادامه

علف کش آتلانتیس دبلیو جی
Artist

موارد ستاره * دار: شواهد و قرائن نشان می دهند هنگامی که علف کش آرتیست جهت کنترل سایر علف های هرز به کار برده می شود، قابلیت کنترل علف هرز سیاه و تلخه ی ایتالیایی را نیز داراست در لیست ذیل گونه ... ادامه

علف کش آتلانتیس او دی
Artist

موارد ستاره * دار: شواهد و قرائن نشان می دهند هنگامی که علف کش آرتیست جهت کنترل سایر علف های هرز به کار برده می شود، قابلیت کنترل علف هرز سیاه و تلخه ی ایتالیایی را نیز داراست در لیست ذیل گونه ... ادامه

علف کش آرتیست
Artist

موارد ستاره * دار: شواهد و قرائن نشان می دهند هنگامی که علف کش آرتیست جهت کنترل سایر علف های هرز به کار برده می شود، قابلیت کنترل علف هرز سیاه و تلخه ی ایتالیایی را نیز داراست در لیست ذیل گونه ... ادامه