درباره آریا سبز بیشتر بدانید

امروزه در اقصی نقاط جهان شاهد نیاز روزافزون به سموم کشاورزی جهت پیشگیری و تیمار انواع بیماریهای محصولات و لذا تضمین کیفیت، ارزش غذایی و ظاهری، افزایش بازدهی و در نهایت بازگشت سرمایه و منافع اقتصادی هرچه بیشتر و بالاتر می باشیم

در این راستا مجموعه آریا سبز؛ طی سالها تحقیق و تجربه در زمینه ی بیماریهای اصلی و عمده ی محصولات کشاورزی و ارائه و فروش پیشتازترین و بهترین سموم قارچ کش، علف کش و ضد آفت از سری تولیدات کمپانی بایر آلمان؛ قادر به جلب اعتماد و توجه متقاضیان در اقصی نقاط کشور بوده است

ما متعهد به کیفیت و کارایی بالای محصولات، تحویل بموقع سفارشات و ارائه ی مشاوره ی تخصصی در زمینه ی نحوه ی اعمال و کاربرد سموم و تیمار محصولات زراعی می باشیم