موارد ستاره * دار: شواهد و قرائن نشان می دهند هنگامی که علف کش آرتیست جهت کنترل سایر علف های هرز به کار برده می شود، قابلیت کنترل علف هرز سیاه و تلخه ی ایتالیایی را نیز داراست

در لیست ذیل گونه هایی از سیب زمینی که علف کش آرتیست می تواند جهت تیمار آنان پیش از خروج محصول به کار برده شود، ذکر گردیده است

سیب زمینی زودرس اولیه: تمامی گونه های تجاری آن به غیر از گونه های کشت شده بر روی ماسه، می توانند با استفاده از علف کش آرتیست تیمار شوند

سیب زمینی زودرس ثانویه: تمامی گونه های تجاری در دسترس غیر از “فامبو” و گونه های کشت شده بر روی ماسه، می توانند توسط این علف کش درمان شوند. از تیمار گونه ی شیپودی که بر روی ماسه یا خاک های خیلی سبک کشت شده اند (با علف کش آرتیست) خودداری نمایید

سیب زمینی نیمه زودرس: تمامی گونه های تجاری در دسترس به غیر از گونه های کشت شده بر روی ماسه را می توانید با این سم علف کش تیمار کنید. گونه های “ماریس پایپر” یا “سانته” کشت شده بر روی ماسه یا خاک های خیلی سبک نباید با استفاده از آرتیست تمیار شوند

نحوه ی اعمال سم علف کش آرتیست

آرتیست را با نرخ ۲.۵ کیلوگرم بر هکتار اعمال نمایید. سمپاشی بایستی قبل از خروج محصول و علف های هرز انجام پذیرد. به ازای هر هکتار حداقل از ۲۰۰ لیتر آب استفاده کنید. در صورت وجود کلوخه های غیرقابل اجتناب حجم آب را افزایش دهید

آرتیست را می توانید بر روی تمامی انواع خاک به غیر از ماسه به کار برید

جهت کنترل بهینه ی علف های هرز، زمین زراعی بایستی به هنگام سمپاشی یا در فاصله ی کمی پس از آن بخوبی مرطوب گردد تا مواد فعال به اندازه ی کافی از طریق ریشه های جوانه ی علف هرز در حال جوانه زنی جذب شوند

در صورت خشک بودن خاک، میزان تأثیرگذاری کاهش خواهد یافت. مرزبندی ها (شیارهای موجود در زمین زراعی) بایستی توسط تعدادی کلوخه بخوبی احاطه شود

زراعت ها باید چنان خاکی در زمین به دست دهند که نیاز به بهسازی بیشتر خاک پس از کاشت وجود نداشته باشد

کشت محصولات پس از سمپاشی باعث تحریک جوانه زنی علف های هرز شده و فعالیت ماندگار و طولانی مدت آرتیست را کاهش خواهد داد

در خاک های معدنی با مقادیر بالای مواد ارگانیک و در خاک های دارای زغال نارس یا خاک های ارگانیک تأثیرات طولانی مدت آرتیست محتملاً کاهش خواهد یافت

در خاک های سنگلاخی یا دارای سنگریزه خطر آسیب به محصولات زراعی وجود دارد، بخصوص در صورت بارش های سنگین درست پس از سمپاشی

سمپاشی را طوری انجام دهید که علف کش بطور یکسان در سرتاسر هر دو طرف مرزبندی سیب زمینی پخش گردد. سمپاشی را حتماً و حتماً قبل از خروج محصول از خاک انجام دهید

سمپاشی هر قسمتی از محصول سیب زمینی با استفاده از علف کش آرتیست به آن آسیب خواهد زد، بنابراین ضروری است که سمپاشی قبل از آنکه هر نوع نشانه ی مشهودی از جوانه های سیب زمینی در حال خروج از خاک دیده شود، انجام گردد

از پاشیده شدن سم علف کش آرتیست به محصولات مجاور علی الخصوص انواع حساس آن شامل چغندرقند، کاهو و سبزیجات گروه برسیکا (کلم، کلم بروکسل، گل کلم و …) اجتناب نمایید
علف کش آرتیست

یک علف کش رسوبی جهت استفاده به عنوان یک علف کش انتخابی پیش از خروج، که از طریق جذب در ریشه علف مورد نظر عمل نموده و برای کنترل علف های هرز یکساله در سیب زمینی های زودرس (یا همان سیب زمینی های تازه در بازار) و سیب زمینی های نیمه زودرس (با قابلیت انبارداری) به کار می رود

نکته: علف کش انتخابی به انواعی از این آفت کش ها اطلاق می گردد که برای از بین بردن علوفه و گیاهان خاصی طراحی شده اند. در مقابل این نوع سموم، علف کش های غیر انتخابی وجود دارند که اغلب گیاهان و علوفه ی موجود در یک منطقه را از بین می برند

مواد اولیه: %۲۴ فلوفناست و %۱۷.۵ متریبوزین

میزان خطر برای محیط زیست: رده ی ب

محصولات: سیب زمینی زودرس و نیمه زودرس

ماکزیمم دوز مجاز در هر سمپاشی: ۲.۵ کیلوگرم در هکتار

ماکزیمم دوز کل: ۲.۵ کیلوگرم بر هکتار به ازای هر محصول

آخرین زمان مجاز برای سمپاشی: قبل از خروج محصول از خاک

هشدار! سمپاشی را با استفاده از تجهیزات دستی انجام ندهید

محدودیت ها

سم علف کش آرتیست را جهت تیمار محصولات کشت شده در ماسه به کار نبرید

ماکزیمم سطح رسوب فلوفناست ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم بوده و نباید از این حد تجاوز کند

مدیریت مقاومت

هنگامیکه علف کش های با نحوه ی عملکرد یکسان بطور مکرر در طی چندین سال در همان زمین زراعی به کار برده می شوند، گزینش زیست گروه های مقاوم می تواند اتفاق بیفتد. این زیست گروه ها می توانند تکثیر شده و بر مزرعه مسلط شوند

یک گونه ی علف، زمانی بعنوان علف مقاوم در نظر گرفته می شود که در نتیجه ی سمپاشی صحیح و بموقع سم علف کش در دوز مناسب آن از بین نرفته و پابرجا باشد

جهت پیشگیری و مدیریت چنین مقاومتی به یک استراتژی قوی و منسجم نیاز خواهیم داشت که بایستی شامل ادغام نمودن علف کش ها با برنامه ای از روشهای کنترل محیطی باشد

روش های کنترل محیطی: ایجاد تغییر و اصلاح در محیط کشت مانند تغییر “پ هاش” یا حاصلخیزی خاک، روشهای آبیاری، میزان نور دریافتی، دما، استفاده از حشرات و حیوانات مفید و … که همگی در جهت جلوگیری از شیوع آفات و حفاظت از محصولات انجام می پذیرند

نژادهایی از برخی علف های هرز یکساله (بعنوان مثال علف سیاه، جوی دوسر وحشی و تلخه ی ایتالیایی) نسبت به علف کش ها مقاوم شده اند که منجر به کنترل ضعیف این آفات خواهد شد. جهت پیشگیری و مدیریت چنین مقاومتی نیازمند یک استراتژی هستیم

جمعیت هایی از علف سیاه و تلخه ی ایتالیایی با سطوح بالای مقاومت متابولیسم (افزایش یافته) بطور کامل کنترل نخواهند گردید

علف کش آرتیست می تواند این علف های هرز یکساله را پیش از خروج کنترل کند

علف هرز پیچک بند (حساسیت متوسط – کنترل خوب)، گندمک رایج یا همان دانه ی قناری، بیتی راخ (حساسیت متوسط – کنترل خوب)، گزنه سای قرمز، سلمه تره یا سلمک، شوکران صغیر یا همان جعفری زهری، زلف پیر، علف هفت بند، بابونه ی آلمانی، تاج ریزی (حساسیت متوسط – کنترل خوب)، علف هرز سیاه*، تلخه ی ایتالیایی*، علف چمنی (طول عمر) یکسال

دیگر نمونه علف کش ها