حشره کش ها

حشره کش چیست؟
حشره کش ها همانطور که از نامشان پیداست نوعی ضدآفت می باشند که جهت از بین بردن، آسیب رساندن، دفع (فراری دادن) و یا کاهش جمعیت یک یا چند گونه از حشرات به کار می روند

حشره کش ها بصورت اسپری، گرد، ژل و طعمه تولید می گردند

در یک تقسیم بندی حشره کش ها به دو گروه عمده ی سیستمیک و تماسی تقسیم می گردند
حشره کش های سیستمیک دارای اثرگذاری طولانی مدت بوده و اما در مقابل

حشره کش های نوع تماسی دارای تأثیرات ماندگار و طولانی مدت نمی باشند

به علاوه می توان حشره کش ها را به سه نوع زیر نیز تقسیم بندی نمود

حشره کش های طبیعی: مانند عصاره های نیکوتین، پیرتروم و نیم که از گیاهان به عمل می آیند

حشره کش های غیر ارگانیک: متشکل از عناصر فلزی

حشره کش های ارگانیک: که ترکیبات شیمیایی ارگانیک بوده و اغلب بصورت تماسی عمل می کنند

شیوه ی عملکرد که چگونگی از بین بردن و یا غیرفعال سازی حشره توسط حشره کش را توضیح می دهد نیز می تواند بعنوان معیاری دیگر جهت تقسیم بندی حشره کش ها در نظر گرفته شود

حشره کش ها به گونه های مختلفی عمل می کنند، برخی سیستم عصبی حشرات را مختل می کنند در حالیکه دسته ای دیگر به پوشش محافظه ی خارجی حشرات آسیب وارد ساخته، آنان را دفع نموده یا به طرق و روش های دیگر این آفات را کنترل می کنند

هیچ محصولی برای این دسته بندی سافت نشد!